گستره شریعت

 1. خانه
 2. محصولات
 3. جزئیات محصول
گستره شریعت

گستره شریعت

خسروپناه - عبدالحسین

در فصل نخست کتاب کلیات گستره شریعت بررسی شده مبادی تصوری (مفهوم قلمرو و دین), روش شناسی و پیش فرض‌های آن تبیین شده است .در فصل دوم به رویکردهای گستره شریعت اشاره شده نیز گونه شناسی رویکردها و دیدگاه‌های متفکران غربی و اسلامی به طبع رسیده است .رابطه دین و دنیا از مباحث فصل سوم است که طی آن, دلایل جدا انگاری دین از دنیا, پیوند دین و دنیا و چالش‌های سکولاریزم بررسی می‌شود .فصل پایانی کتاب به گستره شریعت در عرصه علوم انسانی اختصاص دارد در عصر حاضر مطالعات و پژوهشهایى که خود قرار داده اند، بخش بزرگى از اندیشه بشر معاصر را به خود اختصاص داده است. در این عرصه پهناور، دین از زاویه هاى گوناگون مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و به موازات پیشرفت هاى علمى بشر در رشته هاى مختلف علوم، دیدگاهها، رویکردها و فرضیه هاى نوینى نیز در حوزه دین و الهیات رخ نموده است. تحوّل شگرف در حوزه دین پژوهى معاصر در جهان اسلم، معلول علل و عوامل بسیارى است که برخى از اصلى ترین آنها بدین قرار است: 1 رشد و توسعه چشمگیر علم و فن آورى در جهان غرب و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و اقتصاد مسلمانان. 2 توسعه سریع ارتباطات جهانى و تأثیر آن بر ارزشها، نگرشها و فرهنگ جوامع اسلمى. 3 ارتباط تنگاتنگ برخى از اکتشافات علمى با پاره اى از باورهاى دینى و در نتیجه گشوده شودن باب .« رابطه علم و دین » علمى تازه اى به منظور تبیین دقیق 4 نهضت اصلح و بازگشت به قرآن بمنظور بازیابى عزت و عظمت از دست رفته مسلمانان و حاکمیت بر سرنوشت خدادادى خویش در پرتو معارف و آموزه هاى قرآنى. 5 به بار نشستن انقلب اسلمى در ایران و شکل گیرى مدل نوینى از نظام سیاسى مبتنى بر تفکر .« جمهورى اسلمى » دینى تحت عنوان


جزئیات محصول

 • نام اصلی کتاب
 • نویسندهخسروپناه - عبدالحسین
 • مترجم
 • ناشرنهادنمایندگی‌مقام‌معظم‌رهبری‌دردانشگاهها
 • دسته بندیعلوم عقلی
 • حجم فایل429
 • قیمترایگان
 • سال1382
 • تعداد صفحات
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30