یاد مهدی‏

 1. خانه
 2. محصولات
 3. جزئیات محصول
یاد مهدی‏

یاد مهدی‏

محمد خادمی شیرازی

پیشگفتار مرزهای جغرافیایی درهم ریزد، دنیا رنگهای دیگر گیرد، مصلح کل جهان، حامی مستضعفان، و ویرانگر کاخهای ستمگران، بنیانگذار حکومت واحد جهانی، حضرت حجه بن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ظهور کرده، کاخهای ظلم و استبداد را بر سر ستمگران فرو ریزد و شالوده‏ی حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت و آزادی استوار سازد. بر فراز کره‏ی خاکی دیگر ستمی روی ندهد و در زیر آسمان نیلی از تبعیض و بی عدالتی نشانی نماند. فساد و تباهی از جهان رخت بربندد و معیارهای برجسته‏ی انسانی، ارزش واقعی خود را باز یابد.و اینک یک هزار و یکصد و پنجاه سال است که دست نیرومند الهی در آستین «غیبت» فرو رفته، تا روزی پس از سپری شدن دوران غیبت، ظهور کرده، آفتاب عدالت را بر هر کوی و برزنی بتاباند و بر جنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه دهد.نوید ظهور آن مصلح بزرگ جهان، علاوه بر قرآن مجید، در تمام کتابهای آسمانی، چون انجیل، تورات و زبور آمده است.اگرچه به جز قرآن کریم، همه‏ی کتابهای آسمانی دستخوش تحریف‏ شده‏اند، لکن باز جملاتی از دستبرد تحریف گران مصون مانده، که در آنها از ظهور مصلح کل جهان گفتگو شده است. نظر به اینکه این نویدها به صورت پیشگویی و در ارتباط با حوادث آینده بیان شده، و مضامین آنها در قرآن کریم و اخبار متواتر و مسلم اسلامی وارد شده است، هیچ تردیدی نمی‏ماند در اینکه این عبارتها از منطق وحی سرچشمه گرفته، و در طول زمان در دستبرد انسانها مصون مانده است.پیرامون همه‏ی ادیان، اعم از وثنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت و اسلام، به استناد نویدهای کتب مقدس‏شان، در انتظار ظهور آن مصلح الهی به سر می‏برند. که قسمتی از این نویدها در بخش اول این کتاب آمده است...


جزئیات محصول

 • نام اصلی کتاب
 • نویسندهمحمد خادمی شیرازی
 • مترجم
 • ناشرموسسه نشر و تبلیغ
 • دسته بندیعلوم عقلی
 • حجم فایل431
 • قیمترایگان
 • سال
 • تعداد صفحات
image description

Also Available in:

 • CD-Audio $18.30
 • Paperback $20.10
 • E-Book $11.30

از همین ناشرشاید این ها را نیز بپسندید